ANBI

Het bestuur van Stichting MGB bestaat uit:

Voorzitter Sjaukat van der Mull
Penningmeester Jimmy Minnaard
Secretaris Hans Schrier  
   
   

De dagelijkse leiding van MGB Hulpverlening is in handen van Sjaukat van der Mull 

RSIN: 803290354.

KvK: 41114938

Bestuursleden ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding voor hun diensten. Het personeel ontvangt salaris conform de CAO Sociaal Werk. Salariëring en jaarrekening wordt door een accountant verzorgd.

 

Beleidsplan 2018-2019

Jaarverslag en rekening 2018

Jaarstukken 2019