ANBI

Het bestuur van Stichting MGB bestaat uit:

Voorzitter S.S.J. van der Mull
Penningmeester J. Minnaard
Secretaris C.L. Verkerke  
Algemeen bestuurslid   J. Schrier

De dagelijkse leiding van MGB Hulpverlening is in handen van S.S.J. van der Mull 

RSIN: 803290354.

KvK: 41114938

Bestuursleden ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding voor hun diensten. Het personeel ontvangt salaris conform de CAO Sociaal Werk. Salariëring en jaarrekening wordt door een accountant verzorgd.

Beleidsplan 2020-2021

Beleidsplan 2018-2019

Jaarverslag en rekening 2018

Financieel verslag 2020

Jaarstukken 2019

 

Standaard formulier publicatieplicht.